9 Şubat 2009 Pazartesi

pembe saçörgülü hırka modeli


Beden 42, 46 ve 50. Parantez içinde tire işaretinden önceki sayılar 46 beden, sonraki sayı lar 50 beden içindir. Eğer yal nızca bir tek sayı verilmişse bu her üç beden için de geçerlidir.
Malzeme: Kaşmir karışımlı yün lü el örgü ipliği yak. 700 (750 800) gr pembe; 5 numara örgü şişleri, 60 cm uzunlukta 5 nu mara yuvarlak numara örgü şişi. ; 6 adet gümüş renkli, büyük çamaşır kopçası ve kancası.

Lastik örgü: Gidiş sırası 3 ilm. yüz, 2 ilm. ters değiştirerek örün. Dönüş sırasında ilm. gö ründükleri gibi örün. Saç örgülü lastik desen A: Sayfanın üstündeki A örnek şe masına göre örün. Sol dış ke nardaki sayılar dönüş sıralarını göstermektedir. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarıdır. Belirtil meyen dönüş sıralarında ilm. göründükleri gibi örün. Enine tam desen dağılımı izleyen açık lamalarda verilmektedir, d ve e okları arasındaki motifi = 5 ilm. 10 kez örün. Yukarı doğru 1 kez 1. - 13. sıraları örün, sonra 2. -1 3. sıraları sürekli tekrarlayın.
Saç örgülü lastik desen B: B örnek şemasına göre örün. Sol dış kenardaki sayılar dönüş sıralarını göstermektedir. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıraları dır. Belirtilmeyen dönüş sırala rında ilm. göründükleri gibi örün. Enine sıraya 54 (57 - 60) ilm. başlayın. Yukarı doğru 1 kez 1. - 13. sıraları örün, sonra
2. - 13. sıraları 4 kez tekrarla yın=61 R, ardından 1 kez 62. 75. sıraları örün, bu arada 62. sırada şemada verildiği gibi 2 ilm. artırın = 56 (59 - 62) ilm. Son olarak 64. - 75. sıraları sü rekli tekrarlayın. Örnek semasın daki boş kareler hiç bir anlam taşımamaktadır. Yalnızca izlene bilirlik sağlamak için şemaya yerleştirilmişlerdir.
Saç örgülü lastik desen C: Örnek şemasına göre örün. Sol dış kenardaki a harfi dönüş sıra larını göstermektedir. Sağ kenardaki sayılar ve harfler gidiş sıralarıdır. Belirtilmeyen dönüş sıralarında ilm. göründükleri gi bi örün. Ende tam desen dağılı mı izleyen açıklamalarda veril miştir. Yukarı doğru 1 kez 1. 14. sıraları örün, sonra 3. - 14. sıraları sürekli tekrarlayın. Örnek semasındaki boş kareler hiç bir anlam taşımamaktadır. Yalnızca izlenebilirlik sağlamak için şe maya yerleştirilmişlerdir. İşaret açıklamaları için bak: CD = 1 uzatılmış ilmek: ilm. Gidiş sırası ters örer gibi örmeden alın, ipi ilm. arkasından yürütün, izleyen dönüş sırasında bu ilm. ters örün.
ilm. sağa doğru çaprazlayım 5 ilm. yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 5 izleyen ilm. yüz örün, sonra yardımcı şişteki 5 ilm. yüz örün.
= 10 ilm. sola doğru çaprazlayım 5 ilm. yar dımcı şişe alıp işin önüne ko yun, 5 izleyen ilm. yüz örün, sonra yardımcı şişteki 5 ilm. yüz örün.

Örnek denemesi: 19,5 ilm ve 23,5 sıra saç örgü desen hafifçe esnetilerek = 10×10 cm. Arka parça: 104 (1 10 - 116) ilm. başlayın. İzleyen dağılımda saç örgülü lastik desen A örün, bunun için 1 dönüş sırasıyla başlayın: kenar-ilm, Ok a (b - c) dan ok d’ye kadar 27 (30-33) ilm, d ve e okları arasındaki 10 motif = 50 ilm, ok e’den sonra 25 (28 - 31) ilm, kenar-ilm. Başlangıçtan 48 cm = 113 sıra sonra her iki yanda kol evleri için 2 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 0(1-2) kez 2 ilm ve 3 kez her defasında 1 ilm.kapa tın= 94 (96 - 98) ilm. Kol evi nin boyu 21 cm = 50 sıra olun ca tüm ilm. kapatın. Sol ön parça: 54 (57 - 60) ilm. başlayın. İzleyen dağılımda saç örgülü lastik desen B örün, bu nun için 1 dönüş sırasıyla başla yın: kenar-ilm, Ok a (b - c) ye ka dar 52 (55 - 58) ilm, kenar-ilm.
Başlangıçtan 26 cm = 61 sıra sonra şemada verildiği şekilde 2 ilm. artırın ve B örnek şemasının 62. sırasından devam edin= 56 (59 - 62) ilm. Kol evini sağ ke narda arka parçayla aynı yüksek likte ve şekilde çalışın= 51 (52 - 53) ilm. Kol evinin boyu 1 7 cm = 40 olunca yaka açıklığı için sol kenarda kenar 18 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 1 kez 3 ilm, 1 kez 2 ilm ve 2 kez her defasında 1 ilm. daha kapa tın. Kalan 26(27 - 28) omuz il meğini sağ kenarda izleyen sıra da kapatın. Sağ ön parça: Karşıt olarak aynı örün, ama saç örgü leri daime ters yöne çaprazla yın, bak örnek şeması.

Kollar: 47 ilm. başlayın. Geniş pervaz için 20 cm = 47 sıra las tik örgü örün, buna 1 dönüş sı rası ve kenar-ilm. Sonra 1 ilm. yüzle başlayın, bak örnek şema sı C sıra a. Sonra C saç örgü-las tik desen ile kenar-ilm. arasında 1. sıradan itibaren devam edin, bu arada 1. sırada şemada veril diği şekilde 4 ilm. artırın - 51 ilm. Eğimler için her iki yanda pervazdan sonra 3. (5. - 5.) sıralarda 1 ilm. artırın, sonra her 8.(6. - 6.) sırada 9 (11-9) kez
her defasında 1 ilm ve her 4. sı rada 0(0-4) kez her defasında 1 ilm. daha artırın= 71 (75 -79) ilm. Artırmalarda her iki yanda lastik örgü desene uyum sağlayın. Pervazdan 34 cm = 80 sıra sonra her iki yanda kol yuvarlağı için 3 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 1 kez 2 ilm, 14 kez her defasında 1 ilm, 1 kez 2 ilm ve 1 kez 3 ilm. kapa tın. İzleyen sırada kalan 23 (27 - 31) ilm. kapatın.

Tamamlanması: Parçaları gerin, nemlendirin ve kurumaya bıra kın. Dikişleri kapatın. Ön parça pervazlarını uzatılmış ilmekler den içe katlayın ve dikerek bas tırın. Yuvarlak şişle yaka açıklığı kenarından içten 105 ilm. alın Yaka için açık sıralar halinde las tik örgü örün, buna 1 dönüş sı rası ve kenar-ilm. Sonra 3 ilm. ters ile başlayın. Yaka yüksekliği 1 3 cm olunca ilm. göründükleri gibi gevşek olarak kapatın. Ko ları takın. Kancaları sağ ön par çanın pervazına dikin, 1. kanca tam yaka başlangıcına gelmeli ve diğerlerini her defasında 10 cm aralıklı olarak dağıtın. Kop çaları karşı gelecek şekilde sol pervazın üstüne dikin.

kolay kalemle örülen şal modeli


“l.sıra: Tığ ile 10 zincir çekin, 10.zinciri uzatın ve şişe geçirin. Bir önceki zincirin içine batın,1 zincir yapıp sıkıştırın, ilmeği uzatarak şişe geçirin. Aynı noktaya batarak 3 kez daha uzatarak şiş üzerinde toplam 5 ilmek toplayın, ilmekleri şişte bırakın. Tığ ile aynı noktaya batın,10 zincir çekin. Son zinciri uzatarak şişe geçirin, bir önceki zincirin içine batın,1 zincir yapıp sıkıştırın, ilmeği uzatarak şişe geçirin. Aynı noktaya batarak 3 kez daha uzatarak şiş üzerinde toplam 5 ilmek toplayın. İlmekleri şişte bırakın. Tığ ile aynı noktaya batın, 10 zincir çekin… Aynı işlemleri tekrarlayarak istediğiniz uzunlukta örerek 1. sırayı tamamlayın.2. sıra: Son çiçekten sonra 10 zincir çekip 1 çiçek daha yapın. 7 zincir çekin. (Köşe dönüşü) Geri sayıp 3. çiçeğin orta yaprağına batıp sıkıştırın. 7 zincir çekin. 7.zinciri uzatın ve şişe geçirin. Bir önceki zincirin içine batın, 1 zincir yapıp sıkıştırın, ilmeği uzatarak şişe geçirin. Aynı noktaya batarak 3 kez daha uzatarak şiş üzerinde toplam 5 ilmek toplayın. 7 zincir çekin alt sıradaki çiçeğin orta yaprağına batıp sıkıştırın…Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar örün. 3.sıra: Son çiçeğin ortasına battıktan sonra 7 zincir çekip 2 çiçek daha yapın. (Köşe dönüşü) 7 zincir çekin, alt sıradaki çiçeğin ortasına batın, 7 zincir çekin, son zinciri uzatarak çiçeği yapın, 7 zincir yapın… İstediğiniz uzunluğu elde edinceye kadar örün. Not: l.sıra çiçek araları 10 zincir, diğer sıralarda ise çiçek araları 7 zincir olacak.

açıklamalı üçgen şal modeli


Renk nos 778 beyaz
UYGULAMA
10 zincir çekin, uçlarını birleştirerek halka yapın. 3 zincir çekin, tığa ip dolayın, halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi bir kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. Bir örümcek yapın, üzerine bir örümcek daha yapın. Tığa ip dolayın, halkanın ortasına batın, 3 kerede çekerek çıkın. Aynı işlemi 2 kez daha tekrar edin. 4 zincir çekin, tığa ip dolayarak halkanın içini 3 kez aynı şekilde doldurun. 5 zincir çekin. Geri dönün tığa ip dolayın, halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin aynı işlemi 2 kez daha yapın. 1 örümcek yapın. Önceki örümceğin ortasına batın, sıkıştırın. 5 zincir çekin, aynı noktaya batın (halka) sıkıştırın. 1 örümcek yapın. Tığa ip dolayın, daha önce yaptığınız 4 zincirin içine batın, aynı şekilde doldurun (halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin aynı işlemi 2 kez daha yapın) 5 zincir çekin. Geri dönün tığa ip dolayın, halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi iki kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. Bu işlem kenarlarda şalın sonuna kadar devam edecek.
1 örümcek yapın, tığa ip dolayın, önceki örümceğin ortasına batın, (5 zincirle yapılan halkanın içine) 3 kerede çıkın, 3 zincir çekin, tığa ip dolayarak 3 kerede çıkın, 3 zincir çekin. Tığa ip dolayarak 3 kerede çıkın, 3 zincir çekin, tığa ip dolayarak 3 kerede çıkın. 1 örümcek yapın, tığa ip dolayın, kenara atlayın (4 zincirin içine daha önce yaptığınız kenar işlemlerini tekrarlayın). 5 zincir çekin, dönün, kenar işlemlerini uygulayın. 1 örümcek yapın…. 5 zincirler yeni motiflerin başlangıç yeridir. Bu şekilde başlangıç ve kenarları oluşturduktan sonra bir sırada 16 motif oluncaya kadar örgüye devam edin. Kenar oyası: Uzun kenarın uçundan ipi şala tutturun. 10 zincir çekin, 10. zinciri biraz bol bırakın. 6 zincir çekin, tığa 4 kere dolayın, bol deliğe batın, 4-5 kerede çekin (zincir boyunca) aynı işlemi 7 kez yapın ve son ilmekleri tığ üzerinde toplayın. Sonuncusunu yaptıktan sonra tığ üzerinde topladığınız tüm ilmeklerin hepsini birden tek zincirde toplayın. Zinciri sıkıştırın.
10 zincir çekin, biraz boşluk bırakarak kenara tutturun. Aynı işlemleri tekrar ederek şalın kenarını tamamlayın.

tığ ile bayan tifitik bere modeli

2 numara tığ ile 6 zincir çekip kapatın. 1. sıra: 18 adet trabzan örün. 2.sıra 1 önden 1 arkadan trabzan örün, üst sıralarda arkadan ördüğünüz trabzanlarda 1 arttırarak 10 sıra örün. Daha sonra 5 sıra eksilterek örün ve 2 sıra düz trabzan örün. Üzerine uygun renkte katmerli çiçek örüp dikin.

ajurlu kahverengi panço pelerin modeli

untitled-1-copy2

İp: 450 gr Şiş: 5,5 numara Beden: 38

YAPILIŞI:
Modern pançoya 149 ilmekle başlayın. 2 sıra lastik örün. Her iki tarafta 4′er ilmeği 1 ters, 1 düz lastik, arada kalan 141 ilmeği baklava ajur olarak örün. 25 cm sonra her iki yanda 45 ilmekten sonra kemer açıklığı olarak 8 cm örün. Ortadaki ilmekleri de 8 cm ördükten sonra ilmekleri birleştirip 45 cm örün. Ortada 39 ilmeği yaka açıklığı için kesin. Dönüş sırasında kestiğiniz ilmekleri şişe atarak 45 cm örün. Her iki yanda 45 ilmekten sonra kemer açıklığını yapın. 25 cm daha örüp tamamlayın. Yaka çevresine tığla ince oya yaparak bitirin. AJUR 11 İLMEK ÜZERİNDE Sıra: 3 ilmek düz örün, 2 İlmeği toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün,
1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 3 ilmek düz örün, arka sırayı ters örün. Sıra:
2 ilmek düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 3 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 2 ilmek düz örün. Sıra: 1 ilmek düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 5 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 1 ilmek düz örün. Sıra: 2 ilmeği toplayın,
1 dolayın, 7 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın. Sıra: 1 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 5 ilmek düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün. Sıra: 2 ilmek düz örün, 1 dolayın,
2 ilmeği toplayın, 3 düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 2 ilmek düz örün. Sıra: 3 ilmek düz örün,
1 toplayın, 2 ilmeği toplayın, 1 düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın,
3 ilmek düz örün. Sıra: 4 ilmek düz örün, 1 dolayın, 3 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 4 ilmek düz örün. Sıra: Bu sırada 1. sıradan başlayın.

kroveze yelek modeli bayan örgü modelleri


yapılışı:Önlere 52 ilmekle başlayın. 3 sıra 1 düz, 1 ters lastik örün. Üzerine ön ortasında kruvaze olması için 16 ilmek artırın. Daha sonra yakayı V yapın. İki sırada fer ilmek eksilterek örün. Kolu 3-2-1-1 kesin. Arkaya 88 ilmekle başlayın. Lastik üzerine Ön yüzünde ters, arka yüzünde 1 ters, 1 düz olarak devam edin. Kolu 3-2-1 kesin. Yeleğin çevresine renkli ip ile tığla 1 sıra zincir çekip tamamlayın. 2 sırada 1′er ilmek artırarak ön yüzünde ters, arka yüzünde 1 ters, 1 düz olarak örün.

örgü cocuk elbise modeli

Beden: 36 Beden (Açıklama yetişkin
bedenine göre verilmiştir)
Renk no: 002 Mavi
6 numara tığ, 6 numara şiş
UYGULAMA
Ön-Arka: 60 İlmekle başlayın, 23 sıra düz
örün. 23. sıradan sonra ters sıraları örerken
sol taraftan 5 ilmek kesin. Tüm ilmekler
bitinceye kadar devam edin. Aynı şekilde
arkayı da örün. Yanlardan dikerek iki
parçayı birleştirin. . Kol oyuntusunu oluşturarak örmeye devam edin. 6. sırada yakayı biçimlendirmeye başlayarak omuza kadar 6-7 sıra örün. Omuzları dikerek birleştirin. Kol: 37 ilmekle başlayın. 4 sırada bir ilmek artırarak 22 sıra örün. Her iki taraftan (düz sıraları örerken) 1 ilmek keserek 15 ilmek kalıncaya kadar örgüye devam edin. 15 ilmeği birden keserek kolu bitirin. Kolları dikin, bedenle birleştirin. Şiş ile ördüğünüz parçanın eteğine siyah beyaz detay fotoğrafında gösterilen motifi 10 sıra uygulayın.
Firkete yaparak hazırladığınız saçakları etek ucuna ve kollara dikin.

8 Şubat 2009 Pazar

anlatımlı bolero modeli


BOLERO MODELİ
SAĞ-SOL ÖN
Kırmızı-Siyah iplikle 37 ilmek atılır,düz örgüye başlanır.Sağ ön parça için;Sağ taraf düz çıkarken,sol tarafta her sırada 1 ilmek kesilir.(oMUZDA 6 CM KALANA KADAR).Sol ön parça için;sol taraf düz çıkarken sağ tarafta 4 sırada 1 ilmek kesilir(oMUZDA 6 CM KALANA KADAR) 10 cm örüldükten sonra kol oyuğu için düz çıkılan tarafta 3-2-1 kesilir.17 cm örülüp ilmekler kapatılır.
ARKA
77 ilmek atılarak düz örgü ile 10 cm örüldükten sonra kol oyuğu için her 2 taraftan da 3-2-1 şeklinde ilmek kesilir.17 cm örüldükten sonra yaka oyuğu için 6 cm örülüp,ortada kalan 24 cmlik kısım kesilir.Yeniden 6 cm örülür diğer sıraya geçildiğinde ilmekler kapatılır.
KOL
58ilmekle düz örgü örülür.34 cm yukarı çıktından sonra her 2 cm de 1'er ilmek her iki yandan artırılır.52 cm kol boyu örüldükten sonra ilmekler kapatılır
YAKA
4 numara tığ ile trabzanlar yapılarak 3 sıra yaka örülür

7 Şubat 2009 Cumartesi

kolay örgü bolero modeli200 ilmek 2 düz 2 ters olarak örgüye başlanır. 1 karış kadar ördükten sonra ilmekler yarıya indirilir. Bunun için 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde örgü yapılır. Bu bölümde 1 düz,1 ters olrak örülür. 2 karış kadar ördükten sonra ilmekleri tekrar 2 katına cıkaracağız. Aralardan arttırma yapacagız fakat sikkat edin arttırdığınız ilmekler delik oluşturmasın. İlmekleri alırken burarak alın. O zaman delik olmaz. Yine 2 düz,2ters olarak 1 karış örülecek ve ilmekler bitirilecek. 2 düz 2 ters ördüğümüz bölümler yanlardan dikilecek. Alttaki resimlere bakarsanız daha kolay anlayabilirsiniz. Çok kolay bir model. Başta 200 ilmek örmesi zor geliyor ama bittiğinde harika bir model cıkıyor. Bu ölcüler 38-40 beden içindir. Sİzin ölcüleriniz daha büyükse ilmek sayısını arttırabilirsiniz.

V yakalı örgü bayan kazagı

Beden 36/38
Malzeme: Saf yün örgü ipliği yak. 400 gr zeytin yeşili ve ince moher el örgü ipliği yak. 200 gr eflatun ya da lila: 6 numara örgü şişleri. 60 cm uzunlukta 6 numara yuvarlak örgü şişi

Dikkat: Kazağın tamamını bir kat yün ve 1 kat moher ipliği birlikte alarak örün!
Lastik örgü: 2 ilm. yüz, 2 ilm. ters
Pirinç örgü: 1 ilm. yüz, 1 ilm. ters. ilmek türünü her 2 sırada değiştirin. Yüzün üstüne ters, tersin üstüne yüz gibi.
Saç örgü desen: Örnek şemasına göre örün.( Örnek Şeması İçin Tıklayınız...) Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Dönüş sıralarında ilmekleri göründükleri şekilde örün. Ende ve boyda tüm ilmekler ve sıralar semada verilmiştir. Kazağın tam desen dağılımı aşağıdaki açıklamalarda gösterilmektedir. Örnek semasındaki boş kareler hiçbir anlam taşımamakta olup, yalnızca daha rahat izlenebilmesini sağlamak için verilmişlerdir. Örnek şemasının 39. sırasından sonra her iki yanda pirinç desen başlamaktadır, 61. sıradan sonra da tamamı pirinç desen olarak işlenecektir.
16 ilm. sola doğru çaprazlayın: 8 ilm. yardımcı şişe alıp İşın önüne koyun, 8 izleyen ilmeği sırasıyla işaretler göre örün, ve buna 2 ilm. yüzle başlayın, sonra yardımcı şişteki 8 ilmeği sırasıyla işaretlere göre örün, buna da 2 ilmek yüz ile başlayın
16 ilm. sola doğru çaprazlayın: 8 ilm. yardımcı şişe alıp işin önüne koyun, 8 izleyen ilmeği sırasıyla işaretler göre örün, ve buna 2 ilm. tersle başlayın, sonra yardımcı şişteki 8 ilmeği sırasıyla işaretlere göre örün, buna da 2 ilmek tersle ile başlayın
Vurgulanmış eksiltmeler: Sağ kenar: Kenar ilm, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün = 1 ilmeği yüz örer gibi örmeden alın, izleyen ilmeği yüz örün ve örmeden aldığınız ilmeği bu ilmeğin üstünden geçirin. Sol kenar: 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilm.
Örnek denemesi: 21 ilm ve 19 sıra lastikli saç- örgü desen = 10x10 cm: 1 5 ilm ve 19 sıra pirinç örgü = 10 x 10 cm; her iki deneme parçası da çift kat iplik ve 6 numara şişle örülmüştür.
Arka parça:
Bir kat yün bir kat moher alıp çift kat iplikle 90 ilmekle başlayın. Sonra örnek şemasına göre lastikli saç örgü desende verilen tam ende örgüye devam edin. Başlangıçtan 39. sıra= 20 cm sonra her iki yanda pirinç desene başlayın ve örnek şemasına göre ortaya doğru genişletin, bu arada eksiltmeleri şemada verildiği şekilde çalışın. Başlangıçtan 61. sıra= 32 cm. Sonra tüm ilmekler üzerinden pirinç örün = 74 ilm. Pirinç desene geçtikten 4 cm = 8 sıra sonra - arka ortadan ölçülerek - her iki yanda kol evleri için 3 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 1 kez 2 ilm ve 4 kez her defasında 1 ilm. kapa-tın= 56 ilm. Kol kesiminden 20 cm = 38 sıra sonra omuzlar için her iki yanda 8 ilm. kapatın. Sonraki 2. sırada 1 kez 7 ilm. daha kapatın. 1. omuz kesimiyle birlikte yuvarlak yaka açıklığı için ortadaki 20 ilm. kapatın ve iki tarafı ayrı örün. iç kenarda daha fazla yuvarlaklık için izleyen 2. sırada 1 kez 3 ilm. daha kapatın. Böylece bir tarafın ilmekleri tükenmiş olacaktır. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın.
Ön parça:
Arka parça gibi örün, ancak V-yaka açıklığıyla. Bunun için kol evlerini kesmeye başlamanızla birlikte işi ortadan ikiye bölün ve iki tarafı ayrı örün. iç kenarda eğimler için izleyen 2. sırada 1 ilm. vurgulayarak kapatın. Sonra * 4 ve izleyen 2. sırada her defasında 1 ilm. vurgulayarak kapatın, 'yıldızlar arasını 3 kez tekrarlayın, sonra her 2. sırada 4 kez daha her defasında 1 ilm. vurgulayarak kapatın. Omuz kesimini dış kenarda arka parçayla aynı yükseklikte ve şekilde yapın. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın
Kollar.
Çift kat farklı yünle 56 ilm. başlayın.
Sonra lastikli saç örgü de-sende örnek şemasıne göre örün.: Kenar-ılm. Sonra 1. oktan işe başlayın 2. oka kadar örün. kenar-ilm. ile bitirin 5. ve 15. sı ralarda her defasında yalnızca ortadaki iki çaprazlamayı yapın, 25 ve 35. sıralarda da her defasında yalnızca ortadaki çaprazlamaları yapın, bu çaprazlamaların iki yanında yalnızca lastik örgüye geldiği şekilde devam edin. Başlangıçtan sonra 39. sıradan 48. sıraya kadar tüm ilmekler üzerinden geldiği şekilde lastik çalışın. Sonra sağ kenarda kenar ilmekten sonra, sol kenarda kenar ilm. önce 9 ilm. üzerinden pirinç desene başlayın ve pirinç örgüyü 60. sıraya kadar örnek şemasına göre ortaya doğru artırın, bu arada eksiltmeleri çalışmayın. Böylece kol genişliği için yan artırmalara gerek kalmayacaktır. Başlangıçtan sonraki 61. sırada = 32 cm tüm ilmekleri pirinç örmeye geçin= 56 ilm. Pirinç örgüye geçtikten 1 2 cm = 24 sıra sonra -kol ortasından ölçülerek- her iki yanda kol yuvarlaklığı için 3 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 3 kez her defasında 2 ilm, 6 kez her defasında 1 ilm, 2 kez her defasında 2 ilm ve 1 kez 3 ilm. kapatın, izleyen sırada kalan 12 ilm. kapatın.Tamamlanması: Parçaları gerin, nemlendirin ve kurumaya bırakın. Dikişleri kapatın. Yuvarlak şişle ve iki kat farklı iplikle yaka açıklığı kenarından 102 ilm. alın. Pervaz için ! yuvarlak sıralar halinde lastik örün, bu arada tam ön ortaya 2 yüz ilm. gelmesine dikkat edin. Sonra sivri uç kısım için her yu- ; varlak sırada ortaya gelen 1. il- : meği kendinden önceki ilm. yüz birlikte-örün, ortaya gelen 2. ilmeği kendinden sonraki ilmekle birbirinin üstünden geçirerek birlikte-örün, bak: Vurgulanmış eksiltmeler. Pervaz yüksekliği 3 cm olunca ilm. göründükleri şekilde kapatın. Kolları takın.

Örgü Modeli Kaynağı: Burda Örgü

2 Şubat 2009 Pazartesi

saçörgülü hırka modeli

7 NOLU ŞİŞ İLE 104 İLMEK ATARAK BAŞLAYALIM VE 2/2 LASTİK ÖRELİM
8SIRA SONRA DESENİMİZİ DÜZ YÜZDE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÖŞEYELİM

*2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ-(2/2SAÇ ÖRGÜ)-
2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(PİRİNÇ KORDON)-
8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)*DAN SONRASINI 2KERE DAHA UYGULAYALIM DEVAMINA
2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-2TERS
SONRA Kİ 4 SIRAYI GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE ÖRELİM
4.SIRADA 2/2 SAÇ ÖRFÜLERİMİZİN İLKİNİ YAPALIM DEVAMINDA İSE AYNI SAÇ ÖRGÜ BURGUMUZU ÖRGÜMÜZ BİTENE KADAR6SIRADA BİR TEKRARLAYALIM
KORDONLARIMIZIN BİR KOLUNU PİRİNÇÖRGÜ,DİĞER KOLUNU DÜZ ÖRGÜ DEVAM ETTİRELİM
4.SIRADAN SONRAHER DÜZ SIRADA1ER İLMEK ORTAYA KAYDIRALIM
BİRLEŞTİKLERİ SIRADA BURGU YAPALIM KORDONLARIMIZI TEKRAR AÇALIM VE YANLARDA 2 DÜZİLMEK KALDIĞINDA DARALTMA İŞLMEİNE GEÇELİM
ÖRGÜ BOYUMUZ56 CM OLDUĞUNDA KOL EVİNİ HER 2 YANDAN SIRASI İLE 4-3-2-1 İLMEK KESEREK YAPALIM KOL EVİ DERİNLİĞİMİZ 21 CM OLDUĞUNDA ÖRGÜMÜZÜ TEK SEFERDE KAPATALIM

ÖNLER.
54 İLMEK BAŞLAYALIM 8SIRA 2/2 LASTİK ÖRGÜDEN SONRA DESENİMİZİ DÜZ YÜZDE DÖŞEYELİM
7TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(PİRİNÇ KORDON)-8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-7TERS
DESENİMİZİ ARKA BEDEN İLE AYNI ŞEKİLDE YÜRÜTELİM
ÖRGÜ BOYU 56 CM OLDUĞUNDA KOL KESİMİNİ 4-3-2 UYGULAYALIM
KOL EVİ DERİNLİĞİMİZ 13 CM OLDUĞUNDA YAKA KESİMİMİZİ 3-3-2-2-1-1-1-1-1UYGULAYALIM
TOPLAM 16 İLMEK EKSİLTMİŞ OLURUZ
KOL EVİ YÜKSEKLİĞİMİZ 21 CM OLDUĞUNDA OMUZ KAPAMASINI TEK SEFERDE YAPALIM

KOLLAR:
44 İLMEK ATARAK BAŞLAYALIM 8SIRA 2/2 LASTİK ÖRGÜDEN SONRA DESENİZİ DÜZ YÜZDE UYGULAYALIM
8TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-4TERS(PİRİNÇ KORDON)-8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)-2TERS-4DÜZ-(2/2SAÇ ÖRGÜ)-8TERS ÖRGÜ BOYU 16 CM OLDUĞUNDA HER 4SIRADA BİR HER 2 BAŞTAN 1ER İLMEK ARTTIRALIM
ÖRGÜ BOYUMUZ 54 CM OLDUĞUNDA ŞİŞİMİZDE 66 İLMEK VARDIR
KOL KESİMİNİ 4-3-2 YAPALIM
DEVAMINDA İSE HER SIRA BAŞINDA 1ER İLMEK KESEREK ŞİŞİMİZDE 24 İLMEK KALANA KADAR DEVAM EDELİM
ŞİŞİMİZDE KALAN İLMEKLER İLE OMUZ UZANTISINI ÖRECEĞİZ
12 CM SADECE ORTA BURGULARIMIZI ÖRMEYE DEVAM EDELİM TEK SEFERDE KAPATALIM

KAPÜŞON.
60 İLMEK BAŞLAYALIM VE DESENİMİZİ DÖŞEYELİM
12TERS-1DÜZ-2TERS -4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(PİRİNÇ KORDON)-8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-8TERS(ARKA ORTA DİKİŞE GELEN BÖLÜMÜ)BU ŞEKİLDE ÖRMEYE 68CM DEVAM EDELİM VE TEK SEFERDE BİTİRELİM

Kırmızı örgü panço modeli

şişe 197 ilmek atın


1.sıra:başlardaki 5 ilmeği:1ters 1düz 3 ilmek ters örün sonraki ilmekleri 12 ilmek düz 13 ilmek ters ….olarak sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar örün

2.sıra:

tersleri ters düzleri düz örün

3.sıra.


tersleri ters düzleri düz örün ilk 12 düz örgüye geldiğinizde 4 ilmeği düz ördükten sonra kalan 8 ilmeğin 4-4 yerini değiştirerek ilk saç örgüsünü yapın

13 ilmeği ters örün 12 düz örgüye geldiğinizde 4 ilmeği düz ördükten sonra kalan 8 ilmeği 4-4 yer değiştirerek saç örgüsü yapın sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayarak örün


4.sıra ve sonraki 7 sırada tersleri ters düzleri düz örün

11.sıra: tersleri ters düzleri düz örün ilk 12 düz örgüye geldiğinizde 8 ilmeği 4-4 yerini değiştirerek ilk saç örgüsünü yapın

4 düz örün 13 ilmeği ters örün 12 düz örgüye geldiğinizde ilk 8 ilmeği 4-4 yer değiştirerek saç örgüsü yapın 4 düz örün sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayarak örün

örgü boyu 35 cm oluncaya kadar 8 sırada bir saç örgülerini yaparak örün daha sonra (1-2-313-3-2-1)olarak yakayı kesin kesme işelmi bittikten sonra8cm örneği devam ettirecek şekilde örün

sonraki sırada yaka için kesilen ilmekleri ilk sırada bir aynı sayılarda arttırarak (1-2-3-13-3-2-1-)örgüye devam edin arttırma işelmleri bittikten sonra 35 cm daha örerek örgüyü bitirin uçlarına saçak yaparak süsleyin

yaka:şişe 100 ilmek alın 2ters 2düz 23 cm örün ve boru şeklinde dikin yakayı yaka oyuntusuna dikin