9 Şubat 2009 Pazartesi

pembe saçörgülü hırka modeli


Beden 42, 46 ve 50. Parantez içinde tire işaretinden önceki sayılar 46 beden, sonraki sayı lar 50 beden içindir. Eğer yal nızca bir tek sayı verilmişse bu her üç beden için de geçerlidir.
Malzeme: Kaşmir karışımlı yün lü el örgü ipliği yak. 700 (750 800) gr pembe; 5 numara örgü şişleri, 60 cm uzunlukta 5 nu mara yuvarlak numara örgü şişi. ; 6 adet gümüş renkli, büyük çamaşır kopçası ve kancası.

Lastik örgü: Gidiş sırası 3 ilm. yüz, 2 ilm. ters değiştirerek örün. Dönüş sırasında ilm. gö ründükleri gibi örün. Saç örgülü lastik desen A: Sayfanın üstündeki A örnek şe masına göre örün. Sol dış ke nardaki sayılar dönüş sıralarını göstermektedir. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarıdır. Belirtil meyen dönüş sıralarında ilm. göründükleri gibi örün. Enine tam desen dağılımı izleyen açık lamalarda verilmektedir, d ve e okları arasındaki motifi = 5 ilm. 10 kez örün. Yukarı doğru 1 kez 1. - 13. sıraları örün, sonra 2. -1 3. sıraları sürekli tekrarlayın.
Saç örgülü lastik desen B: B örnek şemasına göre örün. Sol dış kenardaki sayılar dönüş sıralarını göstermektedir. Sağ kenardaki sayılar gidiş sıraları dır. Belirtilmeyen dönüş sırala rında ilm. göründükleri gibi örün. Enine sıraya 54 (57 - 60) ilm. başlayın. Yukarı doğru 1 kez 1. - 13. sıraları örün, sonra
2. - 13. sıraları 4 kez tekrarla yın=61 R, ardından 1 kez 62. 75. sıraları örün, bu arada 62. sırada şemada verildiği gibi 2 ilm. artırın = 56 (59 - 62) ilm. Son olarak 64. - 75. sıraları sü rekli tekrarlayın. Örnek semasın daki boş kareler hiç bir anlam taşımamaktadır. Yalnızca izlene bilirlik sağlamak için şemaya yerleştirilmişlerdir.
Saç örgülü lastik desen C: Örnek şemasına göre örün. Sol dış kenardaki a harfi dönüş sıra larını göstermektedir. Sağ kenardaki sayılar ve harfler gidiş sıralarıdır. Belirtilmeyen dönüş sıralarında ilm. göründükleri gi bi örün. Ende tam desen dağılı mı izleyen açıklamalarda veril miştir. Yukarı doğru 1 kez 1. 14. sıraları örün, sonra 3. - 14. sıraları sürekli tekrarlayın. Örnek semasındaki boş kareler hiç bir anlam taşımamaktadır. Yalnızca izlenebilirlik sağlamak için şe maya yerleştirilmişlerdir. İşaret açıklamaları için bak: CD = 1 uzatılmış ilmek: ilm. Gidiş sırası ters örer gibi örmeden alın, ipi ilm. arkasından yürütün, izleyen dönüş sırasında bu ilm. ters örün.
ilm. sağa doğru çaprazlayım 5 ilm. yardımcı şişe alıp işin arkasına koyun, 5 izleyen ilm. yüz örün, sonra yardımcı şişteki 5 ilm. yüz örün.
= 10 ilm. sola doğru çaprazlayım 5 ilm. yar dımcı şişe alıp işin önüne ko yun, 5 izleyen ilm. yüz örün, sonra yardımcı şişteki 5 ilm. yüz örün.

Örnek denemesi: 19,5 ilm ve 23,5 sıra saç örgü desen hafifçe esnetilerek = 10×10 cm. Arka parça: 104 (1 10 - 116) ilm. başlayın. İzleyen dağılımda saç örgülü lastik desen A örün, bunun için 1 dönüş sırasıyla başlayın: kenar-ilm, Ok a (b - c) dan ok d’ye kadar 27 (30-33) ilm, d ve e okları arasındaki 10 motif = 50 ilm, ok e’den sonra 25 (28 - 31) ilm, kenar-ilm. Başlangıçtan 48 cm = 113 sıra sonra her iki yanda kol evleri için 2 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 0(1-2) kez 2 ilm ve 3 kez her defasında 1 ilm.kapa tın= 94 (96 - 98) ilm. Kol evi nin boyu 21 cm = 50 sıra olun ca tüm ilm. kapatın. Sol ön parça: 54 (57 - 60) ilm. başlayın. İzleyen dağılımda saç örgülü lastik desen B örün, bu nun için 1 dönüş sırasıyla başla yın: kenar-ilm, Ok a (b - c) ye ka dar 52 (55 - 58) ilm, kenar-ilm.
Başlangıçtan 26 cm = 61 sıra sonra şemada verildiği şekilde 2 ilm. artırın ve B örnek şemasının 62. sırasından devam edin= 56 (59 - 62) ilm. Kol evini sağ ke narda arka parçayla aynı yüksek likte ve şekilde çalışın= 51 (52 - 53) ilm. Kol evinin boyu 1 7 cm = 40 olunca yaka açıklığı için sol kenarda kenar 18 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 1 kez 3 ilm, 1 kez 2 ilm ve 2 kez her defasında 1 ilm. daha kapa tın. Kalan 26(27 - 28) omuz il meğini sağ kenarda izleyen sıra da kapatın. Sağ ön parça: Karşıt olarak aynı örün, ama saç örgü leri daime ters yöne çaprazla yın, bak örnek şeması.

Kollar: 47 ilm. başlayın. Geniş pervaz için 20 cm = 47 sıra las tik örgü örün, buna 1 dönüş sı rası ve kenar-ilm. Sonra 1 ilm. yüzle başlayın, bak örnek şema sı C sıra a. Sonra C saç örgü-las tik desen ile kenar-ilm. arasında 1. sıradan itibaren devam edin, bu arada 1. sırada şemada veril diği şekilde 4 ilm. artırın - 51 ilm. Eğimler için her iki yanda pervazdan sonra 3. (5. - 5.) sıralarda 1 ilm. artırın, sonra her 8.(6. - 6.) sırada 9 (11-9) kez
her defasında 1 ilm ve her 4. sı rada 0(0-4) kez her defasında 1 ilm. daha artırın= 71 (75 -79) ilm. Artırmalarda her iki yanda lastik örgü desene uyum sağlayın. Pervazdan 34 cm = 80 sıra sonra her iki yanda kol yuvarlağı için 3 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 1 kez 2 ilm, 14 kez her defasında 1 ilm, 1 kez 2 ilm ve 1 kez 3 ilm. kapa tın. İzleyen sırada kalan 23 (27 - 31) ilm. kapatın.

Tamamlanması: Parçaları gerin, nemlendirin ve kurumaya bıra kın. Dikişleri kapatın. Ön parça pervazlarını uzatılmış ilmekler den içe katlayın ve dikerek bas tırın. Yuvarlak şişle yaka açıklığı kenarından içten 105 ilm. alın Yaka için açık sıralar halinde las tik örgü örün, buna 1 dönüş sı rası ve kenar-ilm. Sonra 3 ilm. ters ile başlayın. Yaka yüksekliği 1 3 cm olunca ilm. göründükleri gibi gevşek olarak kapatın. Ko ları takın. Kancaları sağ ön par çanın pervazına dikin, 1. kanca tam yaka başlangıcına gelmeli ve diğerlerini her defasında 10 cm aralıklı olarak dağıtın. Kop çaları karşı gelecek şekilde sol pervazın üstüne dikin.

kolay kalemle örülen şal modeli


“l.sıra: Tığ ile 10 zincir çekin, 10.zinciri uzatın ve şişe geçirin. Bir önceki zincirin içine batın,1 zincir yapıp sıkıştırın, ilmeği uzatarak şişe geçirin. Aynı noktaya batarak 3 kez daha uzatarak şiş üzerinde toplam 5 ilmek toplayın, ilmekleri şişte bırakın. Tığ ile aynı noktaya batın,10 zincir çekin. Son zinciri uzatarak şişe geçirin, bir önceki zincirin içine batın,1 zincir yapıp sıkıştırın, ilmeği uzatarak şişe geçirin. Aynı noktaya batarak 3 kez daha uzatarak şiş üzerinde toplam 5 ilmek toplayın. İlmekleri şişte bırakın. Tığ ile aynı noktaya batın, 10 zincir çekin… Aynı işlemleri tekrarlayarak istediğiniz uzunlukta örerek 1. sırayı tamamlayın.2. sıra: Son çiçekten sonra 10 zincir çekip 1 çiçek daha yapın. 7 zincir çekin. (Köşe dönüşü) Geri sayıp 3. çiçeğin orta yaprağına batıp sıkıştırın. 7 zincir çekin. 7.zinciri uzatın ve şişe geçirin. Bir önceki zincirin içine batın, 1 zincir yapıp sıkıştırın, ilmeği uzatarak şişe geçirin. Aynı noktaya batarak 3 kez daha uzatarak şiş üzerinde toplam 5 ilmek toplayın. 7 zincir çekin alt sıradaki çiçeğin orta yaprağına batıp sıkıştırın…Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar örün. 3.sıra: Son çiçeğin ortasına battıktan sonra 7 zincir çekip 2 çiçek daha yapın. (Köşe dönüşü) 7 zincir çekin, alt sıradaki çiçeğin ortasına batın, 7 zincir çekin, son zinciri uzatarak çiçeği yapın, 7 zincir yapın… İstediğiniz uzunluğu elde edinceye kadar örün. Not: l.sıra çiçek araları 10 zincir, diğer sıralarda ise çiçek araları 7 zincir olacak.

açıklamalı üçgen şal modeli


Renk nos 778 beyaz
UYGULAMA
10 zincir çekin, uçlarını birleştirerek halka yapın. 3 zincir çekin, tığa ip dolayın, halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi bir kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. Bir örümcek yapın, üzerine bir örümcek daha yapın. Tığa ip dolayın, halkanın ortasına batın, 3 kerede çekerek çıkın. Aynı işlemi 2 kez daha tekrar edin. 4 zincir çekin, tığa ip dolayarak halkanın içini 3 kez aynı şekilde doldurun. 5 zincir çekin. Geri dönün tığa ip dolayın, halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin aynı işlemi 2 kez daha yapın. 1 örümcek yapın. Önceki örümceğin ortasına batın, sıkıştırın. 5 zincir çekin, aynı noktaya batın (halka) sıkıştırın. 1 örümcek yapın. Tığa ip dolayın, daha önce yaptığınız 4 zincirin içine batın, aynı şekilde doldurun (halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin aynı işlemi 2 kez daha yapın) 5 zincir çekin. Geri dönün tığa ip dolayın, halkanın içine batarak 3 kerede çekin. Aynı işlemi iki kez daha yapın. 4 zincir çekin, tığa ipi dolayarak halka içine batın, 3 kerede çekin. Aynı işlemi 2 kez daha yapın. Bu işlem kenarlarda şalın sonuna kadar devam edecek.
1 örümcek yapın, tığa ip dolayın, önceki örümceğin ortasına batın, (5 zincirle yapılan halkanın içine) 3 kerede çıkın, 3 zincir çekin, tığa ip dolayarak 3 kerede çıkın, 3 zincir çekin. Tığa ip dolayarak 3 kerede çıkın, 3 zincir çekin, tığa ip dolayarak 3 kerede çıkın. 1 örümcek yapın, tığa ip dolayın, kenara atlayın (4 zincirin içine daha önce yaptığınız kenar işlemlerini tekrarlayın). 5 zincir çekin, dönün, kenar işlemlerini uygulayın. 1 örümcek yapın…. 5 zincirler yeni motiflerin başlangıç yeridir. Bu şekilde başlangıç ve kenarları oluşturduktan sonra bir sırada 16 motif oluncaya kadar örgüye devam edin. Kenar oyası: Uzun kenarın uçundan ipi şala tutturun. 10 zincir çekin, 10. zinciri biraz bol bırakın. 6 zincir çekin, tığa 4 kere dolayın, bol deliğe batın, 4-5 kerede çekin (zincir boyunca) aynı işlemi 7 kez yapın ve son ilmekleri tığ üzerinde toplayın. Sonuncusunu yaptıktan sonra tığ üzerinde topladığınız tüm ilmeklerin hepsini birden tek zincirde toplayın. Zinciri sıkıştırın.
10 zincir çekin, biraz boşluk bırakarak kenara tutturun. Aynı işlemleri tekrar ederek şalın kenarını tamamlayın.

tığ ile bayan tifitik bere modeli

2 numara tığ ile 6 zincir çekip kapatın. 1. sıra: 18 adet trabzan örün. 2.sıra 1 önden 1 arkadan trabzan örün, üst sıralarda arkadan ördüğünüz trabzanlarda 1 arttırarak 10 sıra örün. Daha sonra 5 sıra eksilterek örün ve 2 sıra düz trabzan örün. Üzerine uygun renkte katmerli çiçek örüp dikin.

ajurlu kahverengi panço pelerin modeli

untitled-1-copy2

İp: 450 gr Şiş: 5,5 numara Beden: 38

YAPILIŞI:
Modern pançoya 149 ilmekle başlayın. 2 sıra lastik örün. Her iki tarafta 4′er ilmeği 1 ters, 1 düz lastik, arada kalan 141 ilmeği baklava ajur olarak örün. 25 cm sonra her iki yanda 45 ilmekten sonra kemer açıklığı olarak 8 cm örün. Ortadaki ilmekleri de 8 cm ördükten sonra ilmekleri birleştirip 45 cm örün. Ortada 39 ilmeği yaka açıklığı için kesin. Dönüş sırasında kestiğiniz ilmekleri şişe atarak 45 cm örün. Her iki yanda 45 ilmekten sonra kemer açıklığını yapın. 25 cm daha örüp tamamlayın. Yaka çevresine tığla ince oya yaparak bitirin. AJUR 11 İLMEK ÜZERİNDE Sıra: 3 ilmek düz örün, 2 İlmeği toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün,
1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 3 ilmek düz örün, arka sırayı ters örün. Sıra:
2 ilmek düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 3 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 2 ilmek düz örün. Sıra: 1 ilmek düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 5 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 1 ilmek düz örün. Sıra: 2 ilmeği toplayın,
1 dolayın, 7 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın. Sıra: 1 ilmek düz örün, 1 dolayın, 2 ilmeği toplayın, 5 ilmek düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 1 düz örün. Sıra: 2 ilmek düz örün, 1 dolayın,
2 ilmeği toplayın, 3 düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 2 ilmek düz örün. Sıra: 3 ilmek düz örün,
1 toplayın, 2 ilmeği toplayın, 1 düz örün, 2 ilmeği toplayın, 1 dolayın,
3 ilmek düz örün. Sıra: 4 ilmek düz örün, 1 dolayın, 3 ilmeği toplayın, 1 dolayın, 4 ilmek düz örün. Sıra: Bu sırada 1. sıradan başlayın.

kroveze yelek modeli bayan örgü modelleri


yapılışı:Önlere 52 ilmekle başlayın. 3 sıra 1 düz, 1 ters lastik örün. Üzerine ön ortasında kruvaze olması için 16 ilmek artırın. Daha sonra yakayı V yapın. İki sırada fer ilmek eksilterek örün. Kolu 3-2-1-1 kesin. Arkaya 88 ilmekle başlayın. Lastik üzerine Ön yüzünde ters, arka yüzünde 1 ters, 1 düz olarak devam edin. Kolu 3-2-1 kesin. Yeleğin çevresine renkli ip ile tığla 1 sıra zincir çekip tamamlayın. 2 sırada 1′er ilmek artırarak ön yüzünde ters, arka yüzünde 1 ters, 1 düz olarak örün.

örgü cocuk elbise modeli

Beden: 36 Beden (Açıklama yetişkin
bedenine göre verilmiştir)
Renk no: 002 Mavi
6 numara tığ, 6 numara şiş
UYGULAMA
Ön-Arka: 60 İlmekle başlayın, 23 sıra düz
örün. 23. sıradan sonra ters sıraları örerken
sol taraftan 5 ilmek kesin. Tüm ilmekler
bitinceye kadar devam edin. Aynı şekilde
arkayı da örün. Yanlardan dikerek iki
parçayı birleştirin. . Kol oyuntusunu oluşturarak örmeye devam edin. 6. sırada yakayı biçimlendirmeye başlayarak omuza kadar 6-7 sıra örün. Omuzları dikerek birleştirin. Kol: 37 ilmekle başlayın. 4 sırada bir ilmek artırarak 22 sıra örün. Her iki taraftan (düz sıraları örerken) 1 ilmek keserek 15 ilmek kalıncaya kadar örgüye devam edin. 15 ilmeği birden keserek kolu bitirin. Kolları dikin, bedenle birleştirin. Şiş ile ördüğünüz parçanın eteğine siyah beyaz detay fotoğrafında gösterilen motifi 10 sıra uygulayın.
Firkete yaparak hazırladığınız saçakları etek ucuna ve kollara dikin.

8 Şubat 2009 Pazar

anlatımlı bolero modeli


BOLERO MODELİ
SAĞ-SOL ÖN
Kırmızı-Siyah iplikle 37 ilmek atılır,düz örgüye başlanır.Sağ ön parça için;Sağ taraf düz çıkarken,sol tarafta her sırada 1 ilmek kesilir.(oMUZDA 6 CM KALANA KADAR).Sol ön parça için;sol taraf düz çıkarken sağ tarafta 4 sırada 1 ilmek kesilir(oMUZDA 6 CM KALANA KADAR) 10 cm örüldükten sonra kol oyuğu için düz çıkılan tarafta 3-2-1 kesilir.17 cm örülüp ilmekler kapatılır.
ARKA
77 ilmek atılarak düz örgü ile 10 cm örüldükten sonra kol oyuğu için her 2 taraftan da 3-2-1 şeklinde ilmek kesilir.17 cm örüldükten sonra yaka oyuğu için 6 cm örülüp,ortada kalan 24 cmlik kısım kesilir.Yeniden 6 cm örülür diğer sıraya geçildiğinde ilmekler kapatılır.
KOL
58ilmekle düz örgü örülür.34 cm yukarı çıktından sonra her 2 cm de 1'er ilmek her iki yandan artırılır.52 cm kol boyu örüldükten sonra ilmekler kapatılır
YAKA
4 numara tığ ile trabzanlar yapılarak 3 sıra yaka örülür

7 Şubat 2009 Cumartesi

kolay örgü bolero modeli200 ilmek 2 düz 2 ters olarak örgüye başlanır. 1 karış kadar ördükten sonra ilmekler yarıya indirilir. Bunun için 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde örgü yapılır. Bu bölümde 1 düz,1 ters olrak örülür. 2 karış kadar ördükten sonra ilmekleri tekrar 2 katına cıkaracağız. Aralardan arttırma yapacagız fakat sikkat edin arttırdığınız ilmekler delik oluşturmasın. İlmekleri alırken burarak alın. O zaman delik olmaz. Yine 2 düz,2ters olarak 1 karış örülecek ve ilmekler bitirilecek. 2 düz 2 ters ördüğümüz bölümler yanlardan dikilecek. Alttaki resimlere bakarsanız daha kolay anlayabilirsiniz. Çok kolay bir model. Başta 200 ilmek örmesi zor geliyor ama bittiğinde harika bir model cıkıyor. Bu ölcüler 38-40 beden içindir. Sİzin ölcüleriniz daha büyükse ilmek sayısını arttırabilirsiniz.

V yakalı örgü bayan kazagı

Beden 36/38
Malzeme: Saf yün örgü ipliği yak. 400 gr zeytin yeşili ve ince moher el örgü ipliği yak. 200 gr eflatun ya da lila: 6 numara örgü şişleri. 60 cm uzunlukta 6 numara yuvarlak örgü şişi

Dikkat: Kazağın tamamını bir kat yün ve 1 kat moher ipliği birlikte alarak örün!
Lastik örgü: 2 ilm. yüz, 2 ilm. ters
Pirinç örgü: 1 ilm. yüz, 1 ilm. ters. ilmek türünü her 2 sırada değiştirin. Yüzün üstüne ters, tersin üstüne yüz gibi.
Saç örgü desen: Örnek şemasına göre örün.( Örnek Şeması İçin Tıklayınız...) Sağ kenardaki sayılar gidiş sıralarını göstermektedir. Dönüş sıralarında ilmekleri göründükleri şekilde örün. Ende ve boyda tüm ilmekler ve sıralar semada verilmiştir. Kazağın tam desen dağılımı aşağıdaki açıklamalarda gösterilmektedir. Örnek semasındaki boş kareler hiçbir anlam taşımamakta olup, yalnızca daha rahat izlenebilmesini sağlamak için verilmişlerdir. Örnek şemasının 39. sırasından sonra her iki yanda pirinç desen başlamaktadır, 61. sıradan sonra da tamamı pirinç desen olarak işlenecektir.
16 ilm. sola doğru çaprazlayın: 8 ilm. yardımcı şişe alıp İşın önüne koyun, 8 izleyen ilmeği sırasıyla işaretler göre örün, ve buna 2 ilm. yüzle başlayın, sonra yardımcı şişteki 8 ilmeği sırasıyla işaretlere göre örün, buna da 2 ilmek yüz ile başlayın
16 ilm. sola doğru çaprazlayın: 8 ilm. yardımcı şişe alıp işin önüne koyun, 8 izleyen ilmeği sırasıyla işaretler göre örün, ve buna 2 ilm. tersle başlayın, sonra yardımcı şişteki 8 ilmeği sırasıyla işaretlere göre örün, buna da 2 ilmek tersle ile başlayın
Vurgulanmış eksiltmeler: Sağ kenar: Kenar ilm, 2 ilmek birbirinin üstünden geçirerek birlikte örün = 1 ilmeği yüz örer gibi örmeden alın, izleyen ilmeği yüz örün ve örmeden aldığınız ilmeği bu ilmeğin üstünden geçirin. Sol kenar: 2 ilmek yüz birlikte örün, kenar ilm.
Örnek denemesi: 21 ilm ve 19 sıra lastikli saç- örgü desen = 10x10 cm: 1 5 ilm ve 19 sıra pirinç örgü = 10 x 10 cm; her iki deneme parçası da çift kat iplik ve 6 numara şişle örülmüştür.
Arka parça:
Bir kat yün bir kat moher alıp çift kat iplikle 90 ilmekle başlayın. Sonra örnek şemasına göre lastikli saç örgü desende verilen tam ende örgüye devam edin. Başlangıçtan 39. sıra= 20 cm sonra her iki yanda pirinç desene başlayın ve örnek şemasına göre ortaya doğru genişletin, bu arada eksiltmeleri şemada verildiği şekilde çalışın. Başlangıçtan 61. sıra= 32 cm. Sonra tüm ilmekler üzerinden pirinç örün = 74 ilm. Pirinç desene geçtikten 4 cm = 8 sıra sonra - arka ortadan ölçülerek - her iki yanda kol evleri için 3 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 1 kez 2 ilm ve 4 kez her defasında 1 ilm. kapa-tın= 56 ilm. Kol kesiminden 20 cm = 38 sıra sonra omuzlar için her iki yanda 8 ilm. kapatın. Sonraki 2. sırada 1 kez 7 ilm. daha kapatın. 1. omuz kesimiyle birlikte yuvarlak yaka açıklığı için ortadaki 20 ilm. kapatın ve iki tarafı ayrı örün. iç kenarda daha fazla yuvarlaklık için izleyen 2. sırada 1 kez 3 ilm. daha kapatın. Böylece bir tarafın ilmekleri tükenmiş olacaktır. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın.
Ön parça:
Arka parça gibi örün, ancak V-yaka açıklığıyla. Bunun için kol evlerini kesmeye başlamanızla birlikte işi ortadan ikiye bölün ve iki tarafı ayrı örün. iç kenarda eğimler için izleyen 2. sırada 1 ilm. vurgulayarak kapatın. Sonra * 4 ve izleyen 2. sırada her defasında 1 ilm. vurgulayarak kapatın, 'yıldızlar arasını 3 kez tekrarlayın, sonra her 2. sırada 4 kez daha her defasında 1 ilm. vurgulayarak kapatın. Omuz kesimini dış kenarda arka parçayla aynı yükseklikte ve şekilde yapın. Diğer tarafı da karşıt olarak aynı şekilde tamamlayın
Kollar.
Çift kat farklı yünle 56 ilm. başlayın.
Sonra lastikli saç örgü de-sende örnek şemasıne göre örün.: Kenar-ılm. Sonra 1. oktan işe başlayın 2. oka kadar örün. kenar-ilm. ile bitirin 5. ve 15. sı ralarda her defasında yalnızca ortadaki iki çaprazlamayı yapın, 25 ve 35. sıralarda da her defasında yalnızca ortadaki çaprazlamaları yapın, bu çaprazlamaların iki yanında yalnızca lastik örgüye geldiği şekilde devam edin. Başlangıçtan sonra 39. sıradan 48. sıraya kadar tüm ilmekler üzerinden geldiği şekilde lastik çalışın. Sonra sağ kenarda kenar ilmekten sonra, sol kenarda kenar ilm. önce 9 ilm. üzerinden pirinç desene başlayın ve pirinç örgüyü 60. sıraya kadar örnek şemasına göre ortaya doğru artırın, bu arada eksiltmeleri çalışmayın. Böylece kol genişliği için yan artırmalara gerek kalmayacaktır. Başlangıçtan sonraki 61. sırada = 32 cm tüm ilmekleri pirinç örmeye geçin= 56 ilm. Pirinç örgüye geçtikten 1 2 cm = 24 sıra sonra -kol ortasından ölçülerek- her iki yanda kol yuvarlaklığı için 3 ilm. kapatın. Sonra her 2. sırada 3 kez her defasında 2 ilm, 6 kez her defasında 1 ilm, 2 kez her defasında 2 ilm ve 1 kez 3 ilm. kapatın, izleyen sırada kalan 12 ilm. kapatın.Tamamlanması: Parçaları gerin, nemlendirin ve kurumaya bırakın. Dikişleri kapatın. Yuvarlak şişle ve iki kat farklı iplikle yaka açıklığı kenarından 102 ilm. alın. Pervaz için ! yuvarlak sıralar halinde lastik örün, bu arada tam ön ortaya 2 yüz ilm. gelmesine dikkat edin. Sonra sivri uç kısım için her yu- ; varlak sırada ortaya gelen 1. il- : meği kendinden önceki ilm. yüz birlikte-örün, ortaya gelen 2. ilmeği kendinden sonraki ilmekle birbirinin üstünden geçirerek birlikte-örün, bak: Vurgulanmış eksiltmeler. Pervaz yüksekliği 3 cm olunca ilm. göründükleri şekilde kapatın. Kolları takın.

Örgü Modeli Kaynağı: Burda Örgü

2 Şubat 2009 Pazartesi

saçörgülü hırka modeli

7 NOLU ŞİŞ İLE 104 İLMEK ATARAK BAŞLAYALIM VE 2/2 LASTİK ÖRELİM
8SIRA SONRA DESENİMİZİ DÜZ YÜZDE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DÖŞEYELİM

*2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ-(2/2SAÇ ÖRGÜ)-
2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(PİRİNÇ KORDON)-
8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)*DAN SONRASINI 2KERE DAHA UYGULAYALIM DEVAMINA
2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-2TERS
SONRA Kİ 4 SIRAYI GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEKİLDE ÖRELİM
4.SIRADA 2/2 SAÇ ÖRFÜLERİMİZİN İLKİNİ YAPALIM DEVAMINDA İSE AYNI SAÇ ÖRGÜ BURGUMUZU ÖRGÜMÜZ BİTENE KADAR6SIRADA BİR TEKRARLAYALIM
KORDONLARIMIZIN BİR KOLUNU PİRİNÇÖRGÜ,DİĞER KOLUNU DÜZ ÖRGÜ DEVAM ETTİRELİM
4.SIRADAN SONRAHER DÜZ SIRADA1ER İLMEK ORTAYA KAYDIRALIM
BİRLEŞTİKLERİ SIRADA BURGU YAPALIM KORDONLARIMIZI TEKRAR AÇALIM VE YANLARDA 2 DÜZİLMEK KALDIĞINDA DARALTMA İŞLMEİNE GEÇELİM
ÖRGÜ BOYUMUZ56 CM OLDUĞUNDA KOL EVİNİ HER 2 YANDAN SIRASI İLE 4-3-2-1 İLMEK KESEREK YAPALIM KOL EVİ DERİNLİĞİMİZ 21 CM OLDUĞUNDA ÖRGÜMÜZÜ TEK SEFERDE KAPATALIM

ÖNLER.
54 İLMEK BAŞLAYALIM 8SIRA 2/2 LASTİK ÖRGÜDEN SONRA DESENİMİZİ DÜZ YÜZDE DÖŞEYELİM
7TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(PİRİNÇ KORDON)-8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-7TERS
DESENİMİZİ ARKA BEDEN İLE AYNI ŞEKİLDE YÜRÜTELİM
ÖRGÜ BOYU 56 CM OLDUĞUNDA KOL KESİMİNİ 4-3-2 UYGULAYALIM
KOL EVİ DERİNLİĞİMİZ 13 CM OLDUĞUNDA YAKA KESİMİMİZİ 3-3-2-2-1-1-1-1-1UYGULAYALIM
TOPLAM 16 İLMEK EKSİLTMİŞ OLURUZ
KOL EVİ YÜKSEKLİĞİMİZ 21 CM OLDUĞUNDA OMUZ KAPAMASINI TEK SEFERDE YAPALIM

KOLLAR:
44 İLMEK ATARAK BAŞLAYALIM 8SIRA 2/2 LASTİK ÖRGÜDEN SONRA DESENİZİ DÜZ YÜZDE UYGULAYALIM
8TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-4TERS(PİRİNÇ KORDON)-8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)-2TERS-4DÜZ-(2/2SAÇ ÖRGÜ)-8TERS ÖRGÜ BOYU 16 CM OLDUĞUNDA HER 4SIRADA BİR HER 2 BAŞTAN 1ER İLMEK ARTTIRALIM
ÖRGÜ BOYUMUZ 54 CM OLDUĞUNDA ŞİŞİMİZDE 66 İLMEK VARDIR
KOL KESİMİNİ 4-3-2 YAPALIM
DEVAMINDA İSE HER SIRA BAŞINDA 1ER İLMEK KESEREK ŞİŞİMİZDE 24 İLMEK KALANA KADAR DEVAM EDELİM
ŞİŞİMİZDE KALAN İLMEKLER İLE OMUZ UZANTISINI ÖRECEĞİZ
12 CM SADECE ORTA BURGULARIMIZI ÖRMEYE DEVAM EDELİM TEK SEFERDE KAPATALIM

KAPÜŞON.
60 İLMEK BAŞLAYALIM VE DESENİMİZİ DÖŞEYELİM
12TERS-1DÜZ-2TERS -4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(PİRİNÇ KORDON)-8TERS-4DÜZ(DÜZ ÖRGÜ KORDON)-2TERS-1DÜZ-2TERS-4DÜZ(2/2SAÇ ÖRGÜ)-2TERS-1DÜZ-8TERS(ARKA ORTA DİKİŞE GELEN BÖLÜMÜ)BU ŞEKİLDE ÖRMEYE 68CM DEVAM EDELİM VE TEK SEFERDE BİTİRELİM

Kırmızı örgü panço modeli

şişe 197 ilmek atın


1.sıra:başlardaki 5 ilmeği:1ters 1düz 3 ilmek ters örün sonraki ilmekleri 12 ilmek düz 13 ilmek ters ….olarak sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar örün

2.sıra:

tersleri ters düzleri düz örün

3.sıra.


tersleri ters düzleri düz örün ilk 12 düz örgüye geldiğinizde 4 ilmeği düz ördükten sonra kalan 8 ilmeğin 4-4 yerini değiştirerek ilk saç örgüsünü yapın

13 ilmeği ters örün 12 düz örgüye geldiğinizde 4 ilmeği düz ördükten sonra kalan 8 ilmeği 4-4 yer değiştirerek saç örgüsü yapın sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayarak örün


4.sıra ve sonraki 7 sırada tersleri ters düzleri düz örün

11.sıra: tersleri ters düzleri düz örün ilk 12 düz örgüye geldiğinizde 8 ilmeği 4-4 yerini değiştirerek ilk saç örgüsünü yapın

4 düz örün 13 ilmeği ters örün 12 düz örgüye geldiğinizde ilk 8 ilmeği 4-4 yer değiştirerek saç örgüsü yapın 4 düz örün sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayarak örün

örgü boyu 35 cm oluncaya kadar 8 sırada bir saç örgülerini yaparak örün daha sonra (1-2-313-3-2-1)olarak yakayı kesin kesme işelmi bittikten sonra8cm örneği devam ettirecek şekilde örün

sonraki sırada yaka için kesilen ilmekleri ilk sırada bir aynı sayılarda arttırarak (1-2-3-13-3-2-1-)örgüye devam edin arttırma işelmleri bittikten sonra 35 cm daha örerek örgüyü bitirin uçlarına saçak yaparak süsleyin

yaka:şişe 100 ilmek alın 2ters 2düz 23 cm örün ve boru şeklinde dikin yakayı yaka oyuntusuna dikin

31 Ocak 2009 Cumartesi

laçivert düğmeli kısa şal


ARKA :
82 ilmek başlanacak. 2 düz 2 ters lastik olarak 8 cm örülüp lastik üstünde düz örgüye geçerken, ara ara 7 ilmek kesilip 4 sıra örüldükten
sonra örgüye devam edilirken, bu arada yanlardan 2 ilmek içeriden her 4 sırada bir 7 kere birer ilmek kesilip, daha sonra her sırada 9 kere çift ilmekli kesim yapılacak. Kesimler bittiğinde tepede kalan 27 ilmek kesilip arka parça bitirilecek.
ÖN :
27 ilmek başlanacak. 1 gidiş geliş yapıldıktan sonra ön tarafa gelecek kısımdan üç kere 2, üç kere 1, her 4 sırada bir üç kere 1 ilmek artış yapılırken bu arada yan tarafta arka parçada yapılan sıralı kesimler aynı şekilde uygulanacak. Ön parçada üst kısımdaki çift ilmekli kesimlerin beşincisi yapılırken yaka kenarından bir kere 4, iki kere 2, bir kere 5 ilmek kesilip ön parça da bitirilecek.
ÖN BANT :
87 ilmek başlanacak. 3 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde 7 cm lastik örüldükten sonra lastik üstüne tek sıra düz örgü yapılırken
ara ara 12 ilmek eksiltilerek ilmekler ön yaka kenarı na dikilirken 3 düz ile başlanan kısım üste gelecek. Bu banttan karşılıklı olması için 2 adet yapı lacak.
YAKA LASTİĞİ :
16 ilmek başlanacak. Başlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz olarak dizilecek. 8 sıra örüldükten sonra 16 ilmeğin ortasına düğme için ilik açılacak. Lastik 102 sıra olduğunda 16 ilmek kesilecek. İliğin olduğu kısımda 12 sıra açıkta bırakılacak şekilde bant yaka etrafı na dikilecek

kapşonlu uzun hırka modeli


ARKA :
88 ilmek başlanacak. İlmekler 4 ters 3 düz, 3 ters 3 düz, 3 ters 3 düz, 8 ters 3 düz, 7 ters 3 düz, 8 ters 3 düz, 7 ters 3 düz, 8 ters 3 düz, 3 tesr 3 düz, 3 ters 3 düz, 4 ters olarak dizilecek ve örgü bu şekilde devam ederken diagramdaki model arka ortada uygulanmaya başlanacak. 104 sıra örüldükten sonra bükümlere başlanacak. Bükümlerin arası 30 sıra olacak. Beden boyu 87 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan bir kere 3, iki kere 2, iki kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Örgü boyu 109 cm’de arka yaka ortasından 16 ilmek yanlardan bir kere 5’er ilmek kesilerek aynı zamanda omuzlarda iki kere 11 ilmek olarak kesilip arka parça bitirilecek.

ÖN :
49 ilmek başlanacak. İlmekler 4 düz3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 8 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 4 tersolarak dizilecek. Örgü bu şekilde devam ederken 104 sıra örüldükten sonra diagramdaki bükümler uygulanacak. Beden boyu 87 cm’de kol evi oyuntusu için yandan bir kere 3, iki kere 2, iki kere 1ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Örgü boyu 109 cm’de omuzdan iki kere 11 ilmek kesilip kalan ilmekler açıkta bekletilecek.
KOL :
50 ilmek başlanacak. İlmekler 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 8 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters, 3 düz olarak dizilecek. Örgü aynı şekilde devam ederken yanlardan her 20 sırada bir üç kere 1’er ilmek artış yapılacak. Örgü 46 sıra olduğunda diagramdaki bükme yapılacak. Kol boyu 45 cm’de kol üst kesimlerine başlanacak. Kesimler yanlardan bir kere 3, bir kere 2, bir kere 1, ve her 4 sırada bir üç kere 1, her sırada dört kere 2, bir kere 3, bir kere 4 ilmek olarak kesilip tepede kalan 8 ilmek düz olarak kesilerek kol bitirilecek.
KAPŞON :
Önlerde yakada açıkta bırakılan 19’ar ilmeklerin arasına arka yakadan 34 ilmek daha takılıp toplam 72 ilmek olarak başlanacak. Bedendeki ilmeklerin örgüsü devam edecek şekilde örülecek. Örgü boyu 31 cm olduğunda ortadaki modelin yanlarından karşılıklı olarak dört kere 1’er ilmek kesilip kalan 64 ilmek ikiye katlanıp ilmekler karşılıklı dikilerek kapüşon bitirilecek.
İLİK BANDI :
2 ilmek başlanıp her sırada yanlardan 10 ilmek olana kadar artış yapılacak. Ortaya ilik açılıp 4 düz 2 ters, 4 düz olarak 14 sıra örülüp ilmekler hırkaya dikilecek. Bu banttan 3 adet yapılacak.

erkek kazak örneği ve yapılışı


Arka :
106 ilmek başlanacak. 2 düz 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde ara ara toplam 8 ilmek kesilip 98 ilmekle düz örgüye devam edilecek. Lastik üstü 38 cm’de kol evi kesimine geçilecek. Yanlardan 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 2 kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Lastik üstü 60 cm’de arka yaka oyuntusu için ortadan 14 ilmek, yanlardan 1 kere 9 ilmek kesilirken aynı anda omuzlarda 3 kere 8 ilmek olarak kesilip arka parça bitirilecek.
Sol Ön :
58 ilmek başlanacak. 2 düz, 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde ara ara 4 ilmek artış yapılırken ilmekler 10 düz, 2 ters, 14 düz, 2 ters, 10 düz, 2 ters, 14 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak dizilecek. 14 ilmek düzlere her 16 sırada bir saç örgüsü yapılarak örgüye devam edilecek. Lastik üstü 38 cm’de kol evi oyuğu için 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 2 kere 1 ilmek kesilecek. Lastik üstü 54 cm’de ön yaka oyuntusuna başlanacak. Kesimler 1 kere 6 ilmek, 1 kere 4 ilmek, 2 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 2 kere 1 ilmek olarak yapıldıktan sonra ön omuzda bırakılan 34 ilmek 1 kere 16 ilmek, 2 kere 9 ilmek olarak kesilerek ön parçada bitirilecek.
Not : Ön omuzda saç örgüsü denk geldiğinden dikişte potluk olmaması için ön ve arka omuz kesimleri farklı ilmek sayılarında yapılmıştır.
Sağ Ön :
İlmekler sol önün simetrik şeklinde düzenlenip aynı şekilde örülecek.
Kol :
50 ilmek başlanacak. 2 düz, 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde her 10 sırada bir 8 kere 1’er ilmek artış yapılacak. 66 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu lastik üstü 40 cm’de kol üst kesimlerine geçilecek. Kesimler her iki taraftan 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 11 kere 1 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 3 kere 3 ilmek olarak yapılıp tepede kalan 11 ilmek de düz olarak kesilerek kol bitirilecek.
Yaka :
98 ilmek başlanacak. 2 düz, 2 ters lastik olarak 13 cm örülüp yaka ikiye katlanarak hırkanın yaka kenarına dikilecek.

Dikişler yapıldıktan sonra öne fermuar dikilecek.
Not : İplik çift kat kullanılacak.

etol örneği


çok farklı çok şık bir bolero örneği.. modeli diğerlerinden ayıran en güzel özelliği fildişi düğmeleri kesinlikle farklı düğme kullanmayın…

42 ilmek başlanır, ilmekler 1 kenar ilmek, 10 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 12 düz, 1 ters, 2 düz, 1ters, 10 düz , 1 kenar ilmek olarak dizilir.
2 diş haraşo örülür ve eşit aralıklarla 6 ilik açılır.
(İlik : iplik şişe 1 kez dolanıp artırılır, yanındaki 2 ilmek beraber örülerek kesilir.)
Her 2 yandaki 10 ar düz ilmek 10 sırada bir 5+5 bükülerek burgu yapılır.Ortadaki 12 ilmek 4 sırada bir 3+3 sağa, 3+3 sola bükülerek ağaç dalı şeklinde saç örgü yapılır.
3+3 sağa büküm : ikinci 3 ilmek ile birinci 3 ilmek çaprazlanarak yer değiştirilir ve sol şişe alınıp düz örülür.
3+3 sola büküm : üçüncü 3 ilmek ile dördüncü 3 ilmek çaprazlanarak yer değiştirilip sol şişe alınır ve düz örülür.
Bu işlemde dikkat edilecek nokta , ikinci 3 ilmek sağa, üçüncü 3 ilmek sola bükülür ve ağaç dalı görünümü oluşur.
86 cm bu şekilde örülerek tekrar 2 diş haraşo yapılır ve tüm ilmekler bir defada kesilerek kapatılır. 6 adet düğme düz kenara dikilerek bitirilir.

minik bolero modeli


Kurdelalı bolero modelimize 100 ilmek alarak başlıyoruz.
1.sıra : 4 düz,2 ilmek birlikte, 1 ajur, 1 düz, 1 ajur, 2 ilmek birlikte,
1 ajur, 1 düz….


2. sıra : örgünün arka yüzündeki tüm sıralarda ilmekler ters örgü örülür.
3.sıra : 3 düz,2 ilmek birlikte, 1 ajur, 3 düz, 1 ajur, 2 ilmek birlikte,
1 ilmek düz, 2 ilmek birlikte, 1 ajur, 2 düz ….
5.sra : 2 düz,2 ilmek birlikte, 1 ajur, 5 düz, 1 ajur, 3 ilmek birlikte,
1 ajur, 3 düz….
7.sıra : 3 düz,1 ajur, 2 ilmek birlikte, 3 düz, 2 ilmek birlikte, 1 ajur, 1 düz, 1 ajur, 2 ilmek birlikte, 2 düz ….
9.sıra : 4 düz, 1 ajur, 2 ilmek birlikte, 1 düz, 2 ilmek birlikte, 1 ajur, 3 düz, 1 ajur, 2 ilmek birlikte, 1 düz ….
11.sıra : 5 düz, 1 ajur, 3 ilmek birlikte, 1 ajur, 5 düz, 1 ajur, 3 ilmek birlikte….
örülür. Boleronun eni 40 cm, boyu 58 cm dir. Boleronun 2 dar kenarına tığ ile minik desenler yapılır. enden ikiye katlanıp uçlarından kudela ile bağlanarak kol evi oluşturulur.

ajurlu kısa şal modeli kırmızı üçgen şal


Şalın ilk sırasından itibaren ajurlu örnek yapılır. Tüm şal bittikten sonra kenarlar tığlanarak bitirilir….Beşnolu şiş ile 170 ilmek başlanır, her iki yandan önce 1’er ilmek eksiltilir, 51 sıra sonra
3 – 5 – 6 ilmek kesilerek bitirilir…
Ajur Örgü =
1. 1düz, 1 ipliği şişe dola, 3 düz, 3 ilmek birlikte ör, 3 düz, 1 dola…
2. tüm çift sıralar – örgünün arka yüzü- ters örgü ile örülür.
3. 2 düz, 1 dola, 2 düz, 3 ilmek birlikte ör, 2 düz, 1 dola, 1 düz…..
5. 3 düz, 1 dola, 1 düz, 3 birlikte ör, 1 düz, 1 dola, 2 düz….
7. 4 düz, 1dola, 3 birlikte ör, 1 dola, 3 düz….

kolay örümcekli etol modeli


Beş nolu şiş ile 118 ilmek başlanır, 7 sıra haraşo örgü ile örülür.Daha sonra 7 no.lu şiş ile örgüye devam edilir. 58 ilmek kalana dek yanlardan 3 ilmek içerden 1 ‘er ilmek kesilir.

58 kaldığında 5’er 5’er eksiltilir. Son 8 ilmek kaldığında ilmekler bir kerede kapatılır.
Daha sonra 5 no.tığ ile oval kenara 4 sıra örümcek örgü yapılır. Son sırada yine tığ yardımı ile toplar yapılıp süslenir.

çiçekli örgü şal modeli ve yapılışı


Katmerli çiçek örüp çiçeğin arkasına 3 zincir çekerek 7 adet yuva oluşturun, bir üst sırada 3 zincir çekerek 12 adet yuva oluşturun. Yeşil ip ile 25 zincir çekip aynı yere batarak yaprakları yapın. Beyaz ip ile 5 zincir çekip batarak 6 sıra file örün, köşelerde 3′ lü dolgu, 3 zincir, 3′ lü dolgu yapın.

Kolay örgü çanta modeli


Yapılışı: 66 ilmekle başlanır. 8 sıra lastik örülür. 78 sıra ters örülürken ortasına 10′lu saç örgü konur. Alt ve yan körükler 15 ilmek düz olarak örülür. Körükler ve büyük parçalar dikilerek birleştirilir. Askılar tığ işi dolgu ile örülerek sık iğneden yapılan biritlere dikilir. Renkli papatyalar ayrıca örülür ve çantanın üzerine tutturulur. Büzgü ipi ise 4 kat ipten zincir çekilerek hazırlanır.

bayan örgü kazak modeli


Önce örüyoruz sonra söküyoruz:) inanılmaz pratik ve çok kolay acayip zevkli kazağı kesinlikle örmenizi tavsiye ederim,zaten bu örme şeklini öğrenince kendi tasarladığınız modelleri yapmak çok kolay olacak..

Ön: 75 ilmekle başlayın. 1 düz 1 ters, 1 düz 1 ters…. şeklinde
30 cm. örün. Şişte bırakın.
Arka: Ön gibi arkayı da 30 cm. örün, şişte bırakın.
Kol: 63 ilmek başlayın. 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters……şeklinde
30 cm. örün. ilmekleri şişte bırakın. 3.5 numara misinalı şişe önce ön parçayı (sadece düzleri alıp, tersleri bırakarak) şişe geçirin. Sonra sırayla kolun birini, arkayı ve diğer kolu aynı şekilde şişe geçirin. Şişe geçirmediğiniz ilmekleri çekerek aşağıya kadar sökün. Misinalı şişteki ilmekleri 1 düz, 1 ters…. olarak 3 cm. örün. İlmekleri keserek bitirin. Ön ve arkayı birleştirerek dikin, kol altlarını dikin. Kolları bedene reglan kol şeklinde dikin. Etek ucuna ve kollara tığ oyası yaparak süsleyin.

24 Ocak 2009 Cumartesi

yuvarlak tığ işi yelek modeli

İp:350 gr
Tığ:1 numara
Fantezi yeleğe zincir çekip küçük halka yapın.üzerini 24 direk ile doldurun.İkinci sırada tığa dolayıp,iki defada çekerek ve direk aralarına 1 zincir çekip tekrar 24 direk örün.3 ncü sıraya tekrar direk aralarına 2 direk yaparak artırarak örün. 4 üncü sıradan sonra 1 sıra dolgu yapın. Üzerine zincir 6 sıra petek şeklinde örün. Başlangıçtan 18 cm sonra kol için 3 cm arka için 22 cm,diğer kol için 3 cm açıklık bırakarak 24 cm örün.Kol açıklığının her iki kenarına 1 cm sık trabzan yapın.Kenarı volkanlı olacak şekilde çapı 90 cm olarak devam edin.Kol açıklığının üst kısmını 11 cm dikin.90 cm çapındaki dairenin çevresine 2 sıra sık trabzan yaparak tamamlayın.

örgü kazak modeli veyapılışı


Arkaya 60 ilmekle başlayıp 4 numara şiş ile bir ters bir düz lastik örün.12 cm. uzunluğunda olunca,6 numara şişe geçirin. 2 düz örün,2 ilmeği toplayın.1 atın,2toplayın,1 atın.Bu şekilde örün.Sıra sonuna gelince,2 ilmeği düz örün.Dönüş sırasını ters örün.İkinci sırayı düz örün.Dönüş sırasını ters örün.Üçüncü sırada,birinci sıradaki örgüyü yaparak kol kesimine kadar örün.Kol kesimini 2-1 yapın.2 ilmek düz örgüden sonra ara ara 1 ilmek keserek yakaya kadar örün.Yakaya gelince düz olarak kapatın.
Ön:Öne 60 ilmekle başlayın.Arkadaki gibi lastikten sonra ajur yapın.Ön ortasında2 ilmek ters, 10 ilmek düz,2 ilmek ters örüp(saç örgüsü için),devamında ajur örün.4-5 sırada 10 düz ilmeği saç örgüsü olarak burun.Kol kesimini arkadaki gibi yapın.
Kol:46 ilmekle başlayın.7 cm.lastik örün.Sonra 6 numara şiş ile ajur kısmına devam edin.Kolu 2-1 kesin.Kolun her iki tarafında bıraktığınız 2 düz ilmekten sonra ara ara 1 ilmek keserek kolu tamamlayın.
Yaka çevresinden ilmek alın. 4 numara şiş ile 4 cm. lastik örüp bluzu bitirin.Ekru renk iplikle yakayı süsleyin.

örgü bolero modeli


Boleroya arkadan başlayın.58 ilmekle 8 sıra örün.Şişin her iki tarafınakol için 62 ilmek atarak her iki tarafta 3 düz,2 ters,2düz,7 ters olarak örün.Diğer ilmekleri düz örün.Kol ağzında 2 ilmeği kaydırıp zikzak olarak devam edin.24 cm sonra arka yaka açıklığını yapın.Arka yakadan sonra,ön yaka oyuntusunu yaparak devam edin.Ön yaka oyuntusun bitiminden 14 cm sonra ilmekleri ortalayarak her sırada 1'er ilmek eksiltip öndeki ters ve açıklığını yapın.Kol için artırdığınız ilmek başlangıcından 48 cm sonra artırdığınız ilmekleri(64) her iki taraftan kesin.Önde eksilterek devam ettiğiniz açıklığı 8 sıra sonra tamamlayın.Önün çevresine ve arkanın etek ucuna ördüğünüz bantı dikin.Boyun çevresinden ilmek alıp 2 düz,2 ters 10 cm lastik örüp tamamlayın.Kol ağzında ve banttaki topları iplik dolayarak yapın.Zikzak aralarına arkadan bağlayarak tamamlayın.
Şapkaya tepeden başlayın.Sık iğne olarak devam edin. Baş çevresine gelince kenar kısmı için artırarak 6 cm örün.Bir tarafına tığla çiçek yaparak dikin.

ve işte yine bebek battaniyeleri
yine çeşit çeşit örgü battaniyeler. bu sitede örgüye doyacaksınız. aradığınız her örgüyü burada bulacak ve başka bloglara gitmenize gerek kalmayacak. yanlız örgü bilen hanımlara. yapılışları bazılarının yok. eğer örgü bilenler not yazarlarsa yapılışları hakkında bende bilmeyenler için yayınlarım. yorumlarınızı bekliyorum örgücüler.


hayvanlı bebek battaniyesi modellerihayvan figürleriyle işlemeli bebek battaniyesi modelleriörgü bebek battaniyeleri
işte netten bulduğum bebek battaniyesi modelleri


motifli örgü patik modelleri
kare motifler birleştirilerek kolay örülmüş patik modelleri